Bota

Old Swedish Dictionary - bota

Meaning of Old Swedish word "bota" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bota
(vin)fat, mått för vin. gaffs pinnow lv mark for ena botha malmesie Skotteb 118 (1462-63). ib 360 (1460; Kämn). ix öre for iij bota malmesie ib. j bota rommane ib. iij bate rommene ib. thz vaare got atj hafdhen twa bothor vin thz drikkelegit är om aaret annat om sommaren ok annat om vintren Saml 6: 174 (1495).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bota Skotteb 360 (1460 ; Kämn). bate ib)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back