Boþ

Old Swedish Dictionary - boþ

Meaning of Old Swedish word "boþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boþ Old Swedish word can mean:

boþ
L.
boþ
1) bod i sht för kortare viSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STelse uppförd koja eller skjul. bygde sik boþ Bu 499. Al 9354. " thera tiäld ok thera bodha" ib 5627. " waro ther bygda fäm bodhir SOm syukt folk lagh j" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 299. " ther opsattess SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwffwor sAler oc bodher" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 5645. - hydda hvari fiskare bor under fisketiden. hwilken SOm vpbryther annars mans bodh på fiskielägie SO 292. ib 300, 302, 303. - maSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKnadsbod. prohibemus tentoria quecenque seu mansiunculas, dictas bodher. .. infra sepes agrorum vel pratorum fundi presbyterAlis. .. haberi, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaniBus nundinis SD 6: 139 (1349, gammAl afskr.). - fäbod? badhe i bynom ok swa i bodhonom SOm kAllas thorisbodha ok hetskozarfwet SD NS 2: 29 (1408, nyare afskr.). - i ortnamn. curiam meam bodir SD 2: 138 (1292). ib NS 2: 29 (1408, nyare afskr.).
boþ
2) bod, sAlubod. ölkwno bodh GO 488. SD NS 2: 303 (1410). SO 49, 143, 152.
boþ
3) förvaringsbod, viSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThus. " biärghas Alle tha wardher bodh GOdh" GO 700. . (?) lot up peter ywen ena SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STeenbodh vnder sit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STeenhus ok källaren vnder sama bodh SJ 122 (1443). ib 127 (1444), 166 (1448). katrin schAl haffwa ther frij hws til dödhra dagha ena bodh och en bordzända ib 256 (1453). " SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenhus meth kellra bodhar ok All tilagher" ib 283 (1460). huilkit hus hawer ij [2] källara oc ij [2] bodher ib. en gardh meth bodher oc ther til en källare ib 337 (1466). ib 3457 (1468), 348 (1468), 356 (1469), 392 (1472), 396 (1473). - Jfr apotekara-, bak-, ekka-, fanga-, fiske-, fä-, fälle-, gatu-, gulsmids-, hyrne-, hörro-, kiöt-, kiötmangara-, kram-, krämara-, kölno-, mälte-, ordh-, ris-, sio-, siäla-, smidhio-, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen-, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STranda-, säl-, sälia-, sälla-, tol-, torgh-, trä-, undir-, vardh-, vardha-bodh.
boþ
1) hydda war herra ledde them i XL aar ower ödhemaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa i tiäldom oc bodhaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhom MB 1: 498. ib 500.
boþ
2) läger, lägerplats. jak söker them i thera bodha SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2301. Al 5530, 5672.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -ar )
  • bodha bro ,
  • boþakarl ,
  • bodha läghe ,
  • bodha rum ,
  • bodha stadher ,
  • bodha stand ,
  • bodha thak ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back