Botradha

Old Swedish Dictionary - botradha

Meaning of Old Swedish word "botradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

botradha
råda bot (på). mölnaren skal holla quärnena färdoga. .. oc botraadha droppa paa quärnahwsit VKJ 240 (c. 1500). mölnarin skal halla quärnena färdhogha. .. och bootradha dropom ib 241 (1480).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • boot-.
  • -raadha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛏᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back