Bove

Old Swedish Dictionary - bove

Meaning of Old Swedish word "bove" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bove
dålig och otuktig människa, liderlig ställe. argre boffwa war ey tha en preest. .. skorliffnadh han öffdhe dobel loch dryk lhan pröffde RK 2: 566.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boffwa RK 2: 566 )
  • *bova hoper
  • boffw hoop )
  • *bovaläte ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back