Böveri

Old Swedish Dictionary - böveri

Meaning of Old Swedish word "böveri" (or bøveri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böveri (bøveri)
osedlighet, lösaktighet. " hörro krogh hwaris vnge män oc lösa qwinnor matto öffwa sith böweri oc bedriffwa" MB 2: 290. RK 2: 7363, 7364. Su 59.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böveri may have also been written as bøveri

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚠᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back