Bräkia

Old Swedish Dictionary - bräkia

Meaning of Old Swedish word "bräkia" (or brækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bräkia (brækia)
bräka. " nöteno hörör at röta ok fareno at bräkia" Bil 213. " faar brekto" ib 534. Pa 7. Bir 3: 28. MB 2: 82.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bräkia may have also been written as brækia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -te )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back