Brännesten

Old Swedish Dictionary - brännesten

Meaning of Old Swedish word "brännesten" (or brænnesten) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brännesten (brænnesten)
svafvel. "hans mundar lughaþe ok rök som brännesten" Bu 208. " Sulphur thz er brännesten" LB 2: 37. Pa 19. Gr 273. Bir 1: 151, 339. MB 2: 347, 355. PM XLIII, 4, 5 o. s. v. Su 126, 128.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brännesten may have also been written as brænnesten

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • brännasten.
 • brennasten.
 • brendästen: -stensens LfK 223.
 • brendesten ib 238. " brännenom för brännestenenom" MB 2: 347 ),
 • brännestens badhstova
 • -bazstuwa )
 • brännestens bal ,
 • brännesten biärgh ,
 • brännestens drupi ,
 • brännestens elder
 • brännastens- )
 • brännestens flodh
 • brendestens )
 • brännestens lughi
 • -a ib 94 ; ST 536. brennastens lughi: -a MP 13 ; LfK 221.
 • brännistens lughi: -um KL 121. " brännestens loghi: -a" MB 1: 194. " brennastens loghi: -a" MP 1: 18),
 • brännestens röker
 • brenestens- LfK 221 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚿᚿᚽᛋᛏᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back