Braska

Old Swedish Dictionary - braska

Meaning of Old Swedish word "braska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

braska Old Swedish word can mean:

braska
1) dåna, göra buller. the braskadho ther mz storom storm Al 9582. " thz hördhis wiit Alt ower the maRKa hurw the resa mondo braska" ib 7367.
braska
2) braska, vara öfverdådig. the brusa ok braska mz sin hogha Al 4351. - lefva öfverdådigt, svira. tha baadhe rutha och braska RK 3: 3902.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back