Bräster

Old Swedish Dictionary - bräster

Meaning of Old Swedish word "bräster" (or bræster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bräster (bræster)
knall. " hördhis swa som en braster" KL 363. " thordyn hwars tilquämd för höris än höghste brastin komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 411. ib 412. Jfr thordyna bräster.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bräster may have also been written as bræster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • braster KL 363 ;
  • -in Bir 3: 411, 412),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back