Bred

Old Swedish Dictionary - bred

Meaning of Old Swedish word "bred" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bred Old Swedish word can mean:

bred
L.
bred
1) bredd. " a breddena" SD NS 1: 34 (1401). ib 293 (1403), 294. tedhe han mik längd oc bred Bil 846. MB 1: 180. Fl 1240. ower twäggi fingers breedh LfK 84. JFr fingerbred.
bred
2) slätt, fält, yta. the hördho Fra them langa leedh eet horn ouer eens akirs breedh Fr 2820 the lupy ey een aker breedh (trol. för eens akers breedh. Cod. BDEF eens aker bredh; möjl. bör aker bre(e)dh fattas såsom ett sammansatt ord och een anses stå för ena) ib 69. alla hiMBlanna omäleleka breddher Su 40.
bred
3) sida i en fyrhörning el af ett fyrkantigt föremål. thz (Bordet) är twäggia alna breet oc än litit mera oppa hwarie breddine (quadro) Bo 171. " sato thre apostlane vidh hwaria breddina ib. - JFr bredhvidh. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bredh.
  • breedh.
  • frf. vokal i ändelsen bredd. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back