Bredha

Old Swedish Dictionary - bredha

Meaning of Old Swedish word "bredha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bredha
1) breda, breda ut. brädh thet förscriffna wppa fothen som saar är mädh eth heth järn PMSkr. 233. man. .. brdher hwitan dwk a bordhith SvKyrkobr 33. " ltha lot lhusbonden brdhas dwk aff nyo male lok hempta mat Prosadikter (Sju vise mäst B) 194. 4) hölja, betäcka, övertäcka; duka. bordh breddhes mz ärlikom ldukom" Prosadikter (Sju vise msät B) 195. redeseennen bör bröda bordz oc aname mathen Arnell Brask Biᴵ 29. epter konung primaj bod breddes borden Troj 56.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • *bredha pa , breda på sig, hölja på sig. lig j sängenne bredandis wäl pa ath tw kanth swettas PMSkr 580. - Jfr inbredha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back