Brefdraghare

Old Swedish Dictionary - brefdraghare

Meaning of Old Swedish word "brefdraghare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brefdraghare
1) brevbärare, brevförare. breuigeralus (fel för breuigerulus).. . breffdragare GU C 20 s. l61. at swergis rikis sändebwdh oc breffdragare. .. maghe fara frij oc feloghe Reuterdahl Kyrkohist III 2: 544 (1471?). ffaa breffdragarom hest oc ridtygh Arnell Brask Bil 28. 2) brevförarehäst. oxakaren bör sköta gödoxar och drätoxar, föl och fola och breffdragara Arnell Brask Biᴵ 24. skära hakkelse til breffdragarna ib. fietrana til breffdragarana ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *brefdragharastal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚠᚦᚱᛆᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
➞ See all works cited in the dictionary

Back