Brefförare

Old Swedish Dictionary - brefförare

Meaning of Old Swedish word "brefförare" (or brefførare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brefförare (brefførare)
innehafvare af ett bref el. dokument. haffua lagliga giort ett rett jordaskipthe medh. .. thessom närwarandhe brefförara birge, som kallas trulle SD NS 1: 21 (1401, nyare afskr.). at hafua giwit thessom brefförare köneka diekn. .. fulla maght ib 23 (1401). " gaff hon hedhirlikom manne herra häminge, thessom brefförare, allan sin rät" ib 27 (1401). ib 38 (1401) o. s. v. BSH 1: 197 (1387). FH 2: 11 (1381, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brefförare may have also been written as brefførare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚠᚠᚯᚱᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back