Brunder

Old Swedish Dictionary - brunder

Meaning of Old Swedish word "brunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brunder
brunn. "hauar iak. .. Grauit GOþan brun" Lg.">Bu 188. " kom en quinna som hät lucia til brunnin äpte vatne Bol 84. stenin som la lower brunnin" MB 1: 220. ib 198, 204, 210, 211 230, 409. Lg.">Bil 87. Pa 18, 22. Bo 85. Gr 280, 291. Lg 3: 654. SD NS 1: 294 (1403). SJ 289 (1461). hwa margha sökir brunna han findher ether i soma GO 1050 j watnanna brwnna oc käldor (fontes aquarum) MB 2: 345. " dyupt dyke älla brundir (cisterna)" MP 1: 297.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bronder: brondir MP 2: 219 ;
  • bronnen Lg 3: 654 ;
  • bronzins Gr 291.
  • brynder: brynnen SD NS 1: 294 (1403);
  • bryn SJ 289 (1461).
  • -ar )
  • brunz väg
  • bruns- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back