Bruta

Old Swedish Dictionary - bruta

Meaning of Old Swedish word "bruta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruta
= bruti. huggo ther starcha brwtho vm sik RK 2: 4190. ib 4930, 9259.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brota: -o RK 2: 4930 ;
  • -on ib 9259),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back