Bruti

Old Swedish Dictionary - bruti

Meaning of Old Swedish word "bruti" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruti
bråte, hög af fälda trän, förhuggning (för att stänga vägen för fienden). hioggo fore honom en brota RK 1: 3122. " latha hwgge brwtha" FM 330 (1507). ib 333 (1507). RK 3: 1048, 4158. " hiollo vnder en skogh vider en brota" ib 1: 1575. ib 2: 4203. " thz fiol alt nider som en brote" ib 1: 917. " giorde the en brotha om kringh sigh som nw kallas danaueRKe" PK 241.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brutte: -a RK 3: 1048.
  • brote ib 1: 917 ;
  • -a ib 1575, 3122.
  • brothe: -en ib 2: 4203 ; FM 333 (1507) ;
  • -a PK 241.
  • brotthe: -a RK 3: 4158),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back