Bryggiare

Old Swedish Dictionary - bryggiare

Meaning of Old Swedish word "bryggiare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryggiare
bryggare. "ther bode bygninges män. .. här bakara oc ther briggara" Troj 38. bryggiaren äger staa för mältningene Arnell Brask Biᴵ 25.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • briggare STb 1: 97 (1477) , 161 (1478). HLG 3: 81 (1525), 83 (1525). brwgre SJ 2: 19 (1476).
  • brvghare STb 1: 56 (1476).
  • briggara Troj 38 ),
  • *bryggiara dränger
  • bryggiara hus
  • bryggiare-.
  • bryggare-.
  • briggare. STb 1: 413 (1483). brygger-. brögger- STb 4: 100 (1505). bryggares STb 2: 105 (1485)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚵᚵᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back