Bryggio panna

Old Swedish Dictionary - bryggio panna

Meaning of Old Swedish word "bryggio panna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryggio panna
bryggpanna. j (1) cacabus magnus dictus bryggipana Svartb 568. Inv cur Tynnelsö 7 (1443). eth pund köpper och v!UDDA_TECKEN? (5 1/2) mark kopper met, som brigepannan bigdes met HLG 2: 118 (1523).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brygge-.
  • bryggipana Svartb 568. brige- HLG 2: 118 (1523)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚵᚵᛁᚮ:ᛕᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Inv cur Tynnelsö
Inventarium curiæ Tynnelsö anno 1443. Ed. J. H. Schröder. 1839.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back