Brynia

Old Swedish Dictionary - brynia

Meaning of Old Swedish word "brynia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brynia
brynia, af metAllringar, stundom af plåtar, bestående skyddsbetäckning för kroppens öfre del. sköt han konungin i brystit i genuartona ok sunVallius. 1850--54.">Dirsleet brynio hans Gr 263. j thy samu haRKlädhe Var han som j rätwisonna brynio Bil 885. " kärleksins brynia skAl wara owir thera bryst" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 18. " the tappadhe. .. bryniona mz hulke the skullin värnas oc beuaras mot skutomen" ib 3: 116. brynian är aff mangom ringom ib 2: 175. brynian är aff mangom iarnringom ib 3: 374. " brynian älla platan" ib 1: 383. ib 3: 115. " brynio oc plato läta the liggia" MB 1: 135. " myn hielm myn brynia ok myn plata" RK 1: 307. " iak skAl arna thik brynio älla panzara" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 374. ib 375. " marghin lukt brynia bleek wart färgadh mz manna blode rödh" RK 1: 907. man saa ther marga brynio hwit ib 1537. Al 3319, 9328. Va 20. Vallius. 1850--54.">Di 59 o. s. v. LfK 170. RK 3: (sista forts.) 4694, 4805.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brönia Di 234 ;
  • -an LfK 170 ; -o ib),
  • brynio hosor
  • bryniä hossor )
  • brynio ringer
  • brönia- Di 260 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back