Brystarve

Old Swedish Dictionary - brystarve

Meaning of Old Swedish word "brystarve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brystarve
bröstarvinge. alasiokj gaard. .. then haffuom wj met waara capituli samtykkio och raadhe wnt warom broder lasse olafson och hans brystarffuom at besætia Svartb 371 (1439). ib 334 (1431).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bröst- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛋᛏᛆᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back