Bugha

Old Swedish Dictionary - bugha

Meaning of Old Swedish word "bugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bugha Old Swedish word can mean:

bugha
1) böja, kufva. Al rikin vnder sik bugha Lg.">Bil 124.
bugha
2) buga, buga sig, böja sig. med dat. (el. i dess ställe ack.). miin neek syntis standa oc idhera neker om kring bugha henne MB 1: 229. Al 975, 1317. RK 3: (sista forts.) 5198. " nygde och bwgde honum" Lg 3: 37. jw mere wii them bughe och knichte HSH 22: 56 (1494). " man skAll Altiid nygä ok bwge thz trää som skyler menniskona för rängh ok skin aff hymmelen" Lg 3: 35. - med prep. undir. skulom wi bugha vnder thit wAld (subjiciemur ditioni tuæ) MB 1: 229. - Jfr nidher bugha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -de )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back