Buker

Old Swedish Dictionary - buker

Meaning of Old Swedish word "buker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

buker Old Swedish word can mean:

buker
L.
buker
1) Lg.">Buk. " at fylla bwkin mz ensampno reno Vatne" Bo 133, ib 139. Pa 7. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 236. Al 6795. " synap. .. löser bwk" LB 2: 50. lös bwk ib 48. " for haardhan bwk" ib 33.
buker
2) qved. " om the hade piltha barn i bwke haffth" RK 3: (sista forts.) 5201.
buker
3) kropp, bål (i motsats mot hufvudet och lemmarne), öfven i Allmh. kropp, lekamen. iorþaþe han Alt saman huwhet ok Lg.">Buken Lg.">Bu 489. howdhit slo han Lg.">Bukin Fra Fr 1044. Vallius. 1850--54.">Di 113. Al 6938. thäs (djurets) howd war människio liikt än bwk ok ben hafdhe thz som raget Lg 404. " hans hiärtä reffnade j hans Lg.">Buk" Va 43. RK 3: 2105. " hänna bwk (corpus) stryka mz hans blodhe" Lg 381. " the fördhu Fra sik banzattan Lg.">Buk ok kastadhu nidher j en brun" Lg.">Bil 303. " lät han opgräwa sins fadhers liik oc skipte bwkin mällan thryhundradha örna" MB 1: 18. - JFr banz-, iarn-Lg.">Buker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • buks luste ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back