Byld

Old Swedish Dictionary - byld

Meaning of Old Swedish word "byld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byld
uppsvällning, svulst, böld. " han. .. plaghadhis mz värsto byld" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 382. KL 349. LB 2: 33, 35, 7: 33. " j rädhelike strupans ok alz halsins böld" Bil 830. en man licare trolle en manne före böld liifs oc enlitis oc alz licamma ib 855. " som böld faar j strupa" ib 903. byld j öghon LB 1: 96. " byld a winsthre sidhonne ib 97. byld i lungo" ib 3: 75. " the alle ärw bästä tingh moth dödha bölder (pestbölder) oc pestilencia" PM XXXVIII. Jfr fota-, hals-, hiärta-, hovodh-, liver-, nafla-, qvärka-, spina-, tungo-, öghnabyld, samt bulde.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • böld.
  • bold LB 7: 33.
  • boldh ib 2: 33, 35. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back