Cirkil

Old Swedish Dictionary - cirkil

Meaning of Old Swedish word "cirkil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

cirkil
cirkel, krets, ring. " giordhe han. .. en cirkil" KL 8. " at wäruldin skulde wm kring ganga ok minste cirkil jwi höghsto circla" Bil 536. thina lyngnelda liwsto wärldena cirKLe Ber 33. Pa 11. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 24. VKR 70. KLemming. 1862.">Al 189, 7579. PM XXVIII. " hon löpir vmkringh swa som en cirkil" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 272. " thera (vigtskålarnas) cirKLa gingo vp ginom himelin" ib 2: 3. brynian är aff mangom cirKLom ib 3: 375. " hon. .. kände krononna cirkil hanna sith howdh" VKR v. krans. hiolt en cirkil j sinne hand KL 60. " satte hon wänasta blomstir j thän cirkillin" ib. " han saa quandam speram quream en gull kranz äller cirkel" Su 223. KLot. " thänne. .. konungir var swasom j enom glashögh älla cirKLe (quasi in globo vitreo) sitiande" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 425. - omkrets, periferi. " huilkens punkt äldher medel, äldher cirkillen (punctum et circumferentiam), längdh widhet, högdh ädlar dywphet, KLemming. 1862.">Aldregh enghen kan begriPa" Su 77. - Jfr glascirkil.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sirkil: sirkla Al 189.
  • circil Pa 11.
  • circhil Bir 4: 24.
  • cerkil PM XXVIII.
  • cirklar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back