Daghlika

Old Swedish Dictionary - daghlika

Meaning of Old Swedish word "daghlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghlika Old Swedish word can mean:

daghlika
L.
daghlika
1) dagligen. " hwilike preste daghlicä sculu messa sighiä" SD 5: 563 (1346). ib 4: 467 (1335, nyare afskr.), 5: 378 (1344, nyare afskr.). Bu 17, 28, 151, 419. KS 9 (21, 9). Bo 89, 232. Bir 1: 133.
daghlika
2) för dag. naghar drengia daghelicha leya vth SO 203.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka Bu 17, 28, 151.
  • -leca ib 419.
  • -lecha SD NS 2: 64 (1408).
  • daglige RK 2: 6675 ; BSH 5: 91 (1506).
  • daghelicha SO 203.
  • dagelycha ib 198),
  • daghlika dags , dagligdags, hvar dag. ST 362. BSH 5: 91 (1506).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back