Daghsätning

Old Swedish Dictionary - daghsätning

Meaning of Old Swedish word "daghsätning" (or daghsætning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghsätning (daghsætning)
(avslutande av) stillestånd, förlikning, övrenskommelse. tarffwes mykitt i storom ärendom wårdandes. ssom lyde på rijkitt, vm örligh vm stichta stadger och laagh och vm förbundh och dagsätningh mellen rijken PMSkr 688 (senare avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so daghsätning may have also been written as daghsætning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛋᛅᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back