Daghþinga

Old Swedish Dictionary - daghþinga

Meaning of Old Swedish word "daghþinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghþinga
öfverenskomma. " at wi mäth biscopom, riddarum oc andrvm wälbrunum mannom. .. hawom daghthingat oc owerens draghet" STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 32 (1359, orig.). alt thet halda som var bref sighia ok som daghthingath är SToria. 1816 ff.">HSH 19: IV (1359). äpter thy thet daghthingat är SD NS 1: 17 (1401). ib 2: 191 (1409), 324 (1410, samt. afskr.). ther wr tha dagtingat swa at thz skulle i en dagh STaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2810. ib 2: 1088, 1420, 3275, 6163 o. s. v. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 293. dagtinga, ingå STilleSTånd. tha wart dagtingat ok takit j dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 940. " wil hertoghin dagtinga med jder" ib 3388. ib 2: 2515, 3261, 4430, 4617, 7652, 7655. ST 338. " at her birge hade degtingat saa (ingått STilleSTånd på sådana vilkor)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7685. ib 1100, 7689, 7782, 9575. - förlika, STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilägga. daghthingadhis all fornempda STycke slät i mällen thöm STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 63 (1436). - medla fred, utveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa nåd. iak skal for thik daghtinga mz konunge STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 615. " the daghtinga tha bäzST for domarenom tha som vidh thorf" ib 616. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 319. - vara veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam på ett medlande eller förenande sätt, åSTadkomma eller underhålla förbindelse. gik daghþingande mällan sin härra ok andra martires STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 522. - daghþinga sik af, vid fäSTnings uppgifvande betinga sig fritt aftåg. han dechtingar sich aff j samma STund STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1394. ib 1398. Jfr afdaghtinga. - daghþinga sik bort, = daghþinga sik af. somme dechtinga sik borth mz harnisk och haua STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 45. - Jfr fordagthinga.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • daktinga RK 3: 1244, 2034.
 • dachtinga: -ade ib 2: 1088.
 • dägthinga: -adhe ST 328.
 • dägthinga: -et SD NS 2: 191 (1409).
 • degtinga.
 • dektinga RK 1: (sfgn) s. 181.
 • dechtinga ib 2: 45, 51 ;
 • -ar ib 1394 ;
 • -adhe ib 1774 ;
 • -ade BSH 4: 13 (1471).
 • dechtinge RK 2: 226.
 • dechtingia ib 1664 ;
 • -de ib 2: 1398.
 • dechtingde RK 2: 1398),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᚦᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back