Dälder

Old Swedish Dictionary - dälder

Meaning of Old Swedish word "dälder" (or dælder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dälder (dælder)
Sex ekon tr 263, 264) , ajd. låglänt. är ther däälth som thw vil sätia träth thaa laath graffuena wara högre ther träd sätz ath vatneth löper fraa rotane vm regn komber Sex ekon tr 263. " the trä som vm hösten sätias skal man tha genstan vatna x dago vm kring vm ey regnar, är thet swa ath ther är däälth torff man ey swa offta vatna" ib 264.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dälder may have also been written as dælder

Alternative forms or notes:
  • däälth

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back