Dälhet

Old Swedish Dictionary - dälhet

Meaning of Old Swedish word "dälhet" (or dælhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dälhet (dælhet)
lförtrolighet. förtroligt umgänge. mz them som tik äru enkannelike themprera thin ärandhe ok samtalan, thy at thz händhir opta, at tolkin tilhäfdadhir kärlekir, mz sinne dälhet giffwer rwmpth loff til the thing, som olofflik äru SpV 88. än thog at han (ɔ Gud) haffwer. .. saa honom (ɔ kroppen sammanbwndit mz andanom, at the kwnna ekke at -skilias, wthan mz dödhenom, likawäl är thänna dälhetin (familiaritas) swa atskiliaskolandis,. .. at thz som wärra är, bughe ok ödhmiwkis fore ok wndhir thz bätra, ok andhin härris owir kroppin ib 353.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dälhet may have also been written as dælhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛚᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back