Damber

Old Swedish Dictionary - damber

Meaning of Old Swedish word "damber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

damber Old Swedish word can mean:

damber
1) dam, fördämning, i sht qvarndam. graffua en storan dampn MD 345. cum timber et dam SD 4: 82 (1328, nyare afskr.), ib 6: 38 (13438, gammal afskr.), 39. bryther theris quernehus nedh oc hugger theris dammar sunder FM 426 (1509). clostersens damma VAH 24: 322 (1442). " katadho vp hans quärna damp. .. badhe ytra damp oc indra hiulastuw oc waghlukur" ib 320 (1422). " at indra dampnen hiulastuw oc waghluku, aat for:da quärn, var olaghlika vtkatadh ib. "
damber
2) dam, sump. " fisklösa dam" SD NS 2: 406 (1411). - Jfr kroppa-, mylnu-, qvärna-, sio-, thvär-damber.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • damper.
  • dampn.
  • dammar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back