Dämma

Old Swedish Dictionary - dämma

Meaning of Old Swedish word "dämma" (or dæmma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dämma (dæmma)
dämma. hon (ɔ kvarnen) är ödh lagth för ty at watneth dempdis in pa almanna väghin VKJ 203 (c. 1500). - Jfr i gen dämma.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dämma may have also been written as dæmma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dempdis VKJ 203 (c. 1500) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back