Dara

Old Swedish Dictionary - dara

Meaning of Old Swedish word "dara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dara Old Swedish word can mean:

dara
1) göra narr af, håna. " tha ma mik ater herra keyar dara" Iv 1015. hafuer thu synd SOm darar mik Fl 1373.
dara
2) narra, gäcka. " wideke haffde darat them" Di 140. - narra, svika, bedraga. sua dara þu mik firi väl giort Bu 19. ib 495. Bil 355, 659, 741. Fl 754. RK 1: 4315. oforhuxan daara manga VKR 63. " ey skal han. .. hona dara i hänna vilia astunDilSOm" Bo 91. " var herra vil äkke at formännene ok värlzlike herrane skolin daras i thy SOm them bör" ib 150. - dåra, förföra. vm vi formaghom at swika ok dara (supplantare et decipere) thz (det af Gud skapade nya tinget, d. v. s. menniskan) at thz wanskas af striDinne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251. Bo 48, 97. " thän barlaam thik daradhe" Bil 619. " salomon hulkin SOm war fullir mz snille ok tho war han daradhir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 176. - narra, locka. at iak hawer idher daarath aff egipto lande MB 1: 322. - locka, förföra til otukt. wm swen lukkar äller darar dotther SO 14. ib 22, 68. - tillnarra sig. daradhe han aff mik äldre Bordhers wyrdhning MB 1: 216. - Jfr odaradher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • daara.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back