Darotter

Old Swedish Dictionary - darotter

Meaning of Old Swedish word "darotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

darotter
dåraktig, fåvitsk. giordhe sik fore mannom onyttan oc swa som wtkastadhan oc KLemning. 1860. SFSS.">Bortwraknan owisan oc darottan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. KL 303. Bil 468. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 276. Su 27, 252, 279. " mz darotto iomfrumen" KLemming. 1860.">Gr 284. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 59. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 74. - dumdristig, öfvermodig. vtan alla darotta (temeraria) isaägn KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. " darottir domare" ib 47. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 292.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • daarotter: -a Su 279.
  • darwtter: -om Ber 74.
  • daratther Su 252 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back