Deker

Old Swedish Dictionary - deker

Meaning of Old Swedish word "deker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

deker
och n. (STb 3: 68 (1493)) L. däcker, tiotal av skinn el. pergament. j däker rötlask Skotteb 422 (1469 ; Kämn). vj (6) deker þerman til skotboken kom SSkb 37 (1501-02). - tiotal av andra föremål. iij (3) drycker älgz horn' STb 1: 255 (1480).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • däcker RP 2: 398 (1400). drycker (pl.) STb 1: 255 (1480)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Back