Diärver

Old Swedish Dictionary - diärver

Meaning of Old Swedish word "diärver" (or diærver) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diärver (diærver)
djärf, modig, frimodig. " gik han diäruar for domen" Bu 499. - djärf, förmäten. diärf orþ Bu 25. " þa vaxte mön diärf" ib 144. Bir 1: 395. - n. adv. djärft, med djärfhet. räddes at israels sönir skullo diärware (Cod. B därla 532, troligen rätta läsarten) dyrka them for gudh siälwan MB 1: 48. - Jfr fol-, for-, ful-, il-, näsa-, of-diärver.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diärver may have also been written as diærver

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚱᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back