Dirve

Old Swedish Dictionary - dirve

Meaning of Old Swedish word "dirve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dirve
djärfhet, dristighet, mod. " siälin hawer thre krapter, skiäl oc losta oc dirffwe" MB 1: 269. " ther til at han skoli gifwa them af sik tröst oc dyrfw" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 53. KLemming. 1862.">Al 2849, 2851, 4369, 7169. " ofmikil dirue ibland okunnoghe män" KS 44 (113, 48). - djärfhet, öfverdåd, öfvermod, förmätenhet. hwa gaff thik til dirfue ok raadh, thz thu hafuer mik swa forsmaath KLemming. 1844.">Fl 1752. " spurþe huaþan han fik þa dirue" Bu 493. Bil 716. KL 185. " af sinne eghne ilzsko ok dyrwe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 115. ib 209, 395. 2: 192, 332, 3: 33. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 193, 218. MP 1: 103. KLemming. 1862.">Al 4280. LfK 7. " mykin nahdinna dyrfwe (præsuMPtio nimia veniæ)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 219. stolthet, styfsinthet? pertinacia, dyrfue GU 8. - Jfr folsko dirve.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back