Diuphet

Old Swedish Dictionary - diuphet

Meaning of Old Swedish word "diuphet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diuphet
1) djup, äv. avgrund, eg. och bildl. ey än waro iordhennas dywphether, ok iak war nw afladh JMÖ 141. " tha bliffuer siälin bewarat. .. for häluitis pino ok diwphet" MP 4: 120. kändhz thik hafwa fallidh af menlösonne staga i syndinna diwphet Skrt Uppb 118. the hälghasta jomfrun nidherbögdhe sik j ödhmiwktinna diwphet (abyssum) Mecht 13. 2) djup, djuphet, djuplek. böryar skiparen skipith litith, och sidhan bygger thet större än förordath oc samthykth war aff koMPanommen pa länghd, breedh, äller dywpheth PMskr 4.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᛕᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back