Diur

Old Swedish Dictionary - diur

Meaning of Old Swedish word "diur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diur
djur; ordet brukas i sht om sådana djur som gå och hafva sitt tillhåll på marken (däggdjur, i motsats till dem som kryPa och kräla på makren samt till dem som lefva i luften eller i vattnet) och särskildt de vilda. är mannin skälwiis ensamen aff Allom diwrom, oc for thy bör honum til at wara herra ower All diwr MB 1: 97. " är mannen äpte sin naturlik skipelse skaPader mit mällen ängla ok wärilzlik diur" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (5, 3). til sin likama ok likamlik ting likas han (ɔ: mannen) widh södhe och wäruldzlik diur ib 3 (5, 3). mannen är samwistelikt diur (animAl sociAle) ib 5 (9, 5). like oskälikom dywrom Su 16. " mannin är ärlicare än diwrin" Bir 2: 312. Bil 123. " All the diwr oc fä som kloffna hawa klöwa" MB 1: 359. " skiuta diur ok fugla" Bu 157. MB 1: 428. Bir 2: 315. Kl 317, 370. Iv 1825. Al 3960. " thwingande fä diwr ok orm ok Alla handa creatwr" ib 5624. " fisk fugl oc diur oc. .. ormer" MD 20. " mannin skulle wara som höffdhinge oc herra fore Allom fiskom, diwrom oc fughlom" MB 1: 97. Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2). " ängin diwr wiliom wi beta" Al 6083. " röthan ok thut Alskona grymma dywra" Pa 21. " eet fult Par kläþpä grönt oc blat, ströt med dyurum af gul" SD 5: 563 (1346). - varg? lejon? the hafdho diwr ok waro tam the föddo them op ij hunda ham thz war tho diwr ok ekke hunda Al 5543-45. - Jfr arvodhis-, bol-, klo-, offer-, ra-, skogha-, skogs-, strids-, vil-, ville-, älgh-, örlogs-diur.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • diura bit
 • -beth )
 • diura blodher ,
 • diura gardher ,
 • diura hagh ,
 • diura haghi ,
 • diura hudh ,
 • diura kropper ,
 • diura kiöt
 • -köt )
 • diura kyn
 • -kön )
 • diurs horn
 • diushorn.
 • dyushorn )
 • -diursliker , adj. = diurliker. 1. Su 16.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back