Dobla

Old Swedish Dictionary - dobla

Meaning of Old Swedish word "dobla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dobla Old Swedish word can mean:

dobla
L.
dobla
1) spela tärning. dobla ellir nokra handa tawel leka STycken på Forn Svenska.">EG 64. ingin ma höghre dobla (spela om en högre summa) än han hafuir redho mz sik til bordhit ib. MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 55, (red. B) 59. ST 74, 75. - dobbla, spela hasardspel i allmh. mz coMPanom drika ok dobbla Bu 156. " swäria oc dobla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7365. " dobla mz tärning, taffwel etc" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 29. " dobla äller leka mz tärningh, wartaffwel, karthenspel, äller annan leek wm päninga ib. "SO 142, 149, 297. " then SOm mz nakrom dobblar offuer twa ööra (spelar om mer än två öre)" ib 100. ib 113.
dobla
2) kaSTa lott. the Bubbladho vm mit klädhe Bir 3: 250. ib 275. MP 2: 19. - (?) tha SOm the bobladhe DD 1: 196 (1506, eft. aftr. hos Langebek). " hadhe the dobbladh ther in IV par, sedan dobbleth war, sa ther var nw VIII par och XX" ib 197. - Jfr bort-, for-dobla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dobbla.
  • dubla MEG (red. B) 59.
  • dubbla: -adho Bir 3: 250.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛒᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back