Döghn

Old Swedish Dictionary - döghn

Meaning of Old Swedish word "döghn" (or døghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döghn (døghn)
dygn. " firritighi dygn (Dises) var han döþar" Lg.">Bu 101. ib 26. Lg 333. Di 84. hiMBla oc stiärnor äre dyghna tekn MB 1: 65. " bade dag oc dygn (stänDigt och jämt)" RK 3: (sista forts.) 5891.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döghn may have also been written as døghn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dögn Di 84.
  • dyghn.
  • dygn.
  • dynghn Lg 333),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back