Döia

Old Swedish Dictionary - döia

Meaning of Old Swedish word "döia" (or døia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döia (døia)
dö. "sagdes wilia döö ther vppa, ath for:ne joan nilsson war medh honom i sälskap" STb 1: 390 (1482). " pa dess ordh wille kaderina döö, at hon tette for henna sade" ib 2: 237 (1487). - bildl. lmed dat. wäk vpp j tik gudhelighit hopp, mädh syndanna betractan angher ok ydhrogha swa at thu maghe syndenne döö, ok gudhi liffua Skrt Uppb 369. - med prep. ut af. thätta wil ok thz kräffwir gudh aff människionne, at hon skal döö wt aff syndinne (ut moriatur homo peccato) andhin mz skälomen nidherköffwande kötzsins laagh SpV 382.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döia may have also been written as døia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • döia fran , genom döden bortgå från. thät war en wälburin jwmfru. .. ., henne doo franf adhir oc modhir Hel män 260.
  • *döia ut , dö ut; dö såsom den siste i sin art, dö öutan att få efterträdare. (gården) är nw ödhe, thy at thär do landbom wt VKJ 76 (1447). _ Jfr sötdöia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back