Dol

Old Swedish Dictionary - dol

Meaning of Old Swedish word "dol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dol Old Swedish word can mean:

dol
eg. förvirrad, yr, domnad.
dol
1) dåsig, trög, slapp, liknöjd. " tepidus thz är then som dol oc dufwin är" Bo 138. hwilkra systra sanger skal ey wara dwl ällir doffuen Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. hughin vardhir latir oc dul at göra nakat thz som got är ib 2: 145. Ber 251. - (?) LB 2: 50
dol
2) galen, öfverdåDig, förmäten. " ästw doll. .. thu mener faa konungxens dotter" Di 51. ib 74, 146, 226, 227. - ursinnig, vild. är han dool grym (för dool ok grym; grimmar ok kappsamr ok illr) widh sina owener Di 269.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dool Di 269.
  • doll ib 51 o. s. v. dul Bir 2: 145 ; Ber 251.
  • dwl LB 2: 50 ; Bir 4: 54),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back