Döme

Old Swedish Dictionary - döme

Meaning of Old Swedish word "döme" (or døme) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döme Old Swedish word can mean:

döme (døme)
L.
döme (døme)
1) sak, förhållande. " Jfr hörrodöme. "
döme (døme)
2) exempel. " mang är ilz döme" MB 1: 139. ib 376. " swa som sanctus ieronimus sigher döme til" ib (Cod. B) 548. " sum ok hawer fyr i dömum wärit (ss ock förut varit exempel på, ss ock förut varit fallet)SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). Jfr ater-, o-, äptir-döme. "
döme (døme)
3) myndighet, makt, värdighet. six kunungur wara liwande lagh ok må lagh göra städhia medh döme ok walde sino KS 68 (167, 74) ; möjl. att föra till 2. Jfr abbadisso-, biskops-, eghin-, fru-, greva-, husfru-, häradshöfdhingia-, härra-, härtogha-, höfdhinga-, hövids-, manz-, kanunka-, kesara-, kesarinno-, konunga-, konungs-, laghmanz-, pava-, prelata-, provasta-, prästa-, syslomanz-, ärkebiskops-, ärkediäkna-döme.
döme (døme)
4) döme, underlydande område. Jfr biskops-, greva-, häradshöfdhinga-, härtogha-, iärl-, iärla-, kesara-, konungs-, laghmanz-, ärkebiskops-döme.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döme may have also been written as døme

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back