Dömning

Old Swedish Dictionary - dömning

Meaning of Old Swedish word "dömning" (or dømning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dömning Old Swedish word can mean:

dömning (dømning)
1) dömande. at andre ther aff ey synden j korran älla dömpningh Bir 5: 26.
dömning (dømning)
2) omdöme. " syndhelika dömnigha" LfK 155.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dömning may have also been written as dømning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dömpningh.
  • dömnigh.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᛘᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back