Dopt

Old Swedish Dictionary - dopt

Meaning of Old Swedish word "dopt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dopt
SToft. " knosadhe han allan i dofft oc kaSTadhe doftith i watnith" MB 1: 346. ST 257. Bo 104. LB 3: 34. " j scullen mich tre gaMBla fa som dufftet är af hofdet slagit ("som äro torra bakom öronen")" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1827. - (?) tagha reent glas oc STämpa smath til thz är swa som miöl oc göra thz reent ath änthe är äfter vtan döfth LB 5: 77.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • duft ST 257.
  • dufft.
  • döfth LB 5: 77 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back