Dottir

Old Swedish Dictionary - dottir

Meaning of Old Swedish word "dottir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dottir
dotter. "sororis margrete gozSTafs dottir" SD 2: 474 (1306). elena ormSDotyr ib 507 (1307). " dilecte vxori mee margrete knutz dottor" ib 702 (1300-1310). domine ramBurghi bøndicSDotur ib 3: 139 (1313). " domine margarete bendictSDottur" ib 217 (1315). " cum domina ingride swantæpolkSDotor" ib 398 (1319). " þen lutin wildin vi at war dotur inggeborgh hafþe" ib 6: 180 (1350). " tu hion gipto sina dottor vngom svene" Bu 30. " dotter herodiadis druncknaþe" ib 57. " giorþe brulöp sinna dottor ib 182. hälder giwer iak thik mina dotter än androm manne" MB 1: 221. " then marskens dotter fik" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7272. " han hafdhe ena dottir" ST 336. konungxsins dottir födde een son ib. " födde flere sönir oc dötter" MB 1: 166. " dötter skullo ärwa än ey ware sönir til" ib 419. " lät sina dottor thär atirbliwa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 73. - i andlig mening. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 352, 353, 356, 357. mina älskelika oc andelika dötter i gudhi STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 139. - Jfr broþor-, foSTer-, guþ-, konungs-, präSTa-, skripta-, sona-, STiup-, sySTor-dottir.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • dotter.
 • dotur SD 6: 180 (1350). dotyr. dotor. gen., dat. och ack. dottor. dottur. dotor. dotur. dotter. dottir. gen. dotters RK 2: 7267. pl. nom. och ack. dötter KL 356 ; MB 1: 165, 166, 195, 419 ; Al 2975 ; Di 73 ; MB 2: 45 ; LFK 139. döttir Bil 574 ; KL 353 ; Lg 3: 22.
 • döter Ber 147.
 • döther RK 1: 374, 591.
 • dötar Bu 200.
 • dottir Bir 3: 453.
 • dottr KS 33 (85, 36).
 • döttrom KS 59 (146, 64 ; MB 1: 194, 2: 138, 139. dötrom lib 1: 303. gen. döttra ib 313; KL 352, 357.
 • dotterin Bir 3: 135.
 • dottren MB 2: 108.
 • dottherna ib. pl. nom. döttrina KL 352, 356),
 • dottor barn ,
 • dottordottir
 • -dottor.
 • dotterdotter MB 1: 363. " dotter dotter" ib 364),
 • dottor man
 • dother- )
 • dottor son
 • dottherson MD 160, 161.
 • dottersyni Bil 305.
 • döttersönir MB 1: 225),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛏᛏᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back