Döva

Old Swedish Dictionary - döva

Meaning of Old Swedish word "döva" (or døva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

döva (døva)
försvaga, göra kraftlös, döfva; försvaga el. förtaga intrycket af en smärta. þu döve pino mäþ truldom Bu 414. ib 510. Bil 412. - förtaga intrycket af ett ljud, öfverrösta. the döfdho fäst the lekara thona Al 3316. ib 3318. - förtaga verkan af, göra slö. han (ɔ: pipar) skAl döfwa mykin wAlmogha Al 1475. margh godh swärdh mondo the döffwa ib 8716. - förtaga tyngd el. olägenhet af? tz döffwer vel mathen LB 7: 170. " ätir formykin maat som icke kan döffwas oc smältha i magan" ib 253. - förstumma. Allom döffdho the swa mAlet at engin gat thungu rört älla nokra lund teknat Bil 235. - Jfr for-, nidher-döva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so döva may have also been written as døva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back