Dränkia

Old Swedish Dictionary - dränkia

Meaning of Old Swedish word "dränkia" (or drænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dränkia (drænkia)
sänka under vattnet. drenkte thöm til grunda STenianus. Se Lg.">Bil 115. Bu 523. - dränka. vt kaSTado the oc dränkto cc. män MB 2: 315. " han wille sik ther hafwa dränkt" Al 10138. ST 324. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5123.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dränkia may have also been written as drænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dränkte. drängte: drängtiss RK 3: (sista forts.) 5123.
  • dränkia nidher , dränka. bödh han sanctum blasium dränkia i sion nidhir KL 374. - Jfr fordränkia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back