Drapare

Old Swedish Dictionary - drapare

Meaning of Old Swedish word "drapare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drapare
dråpare. " mordara ok dråpara" KS 49 (124, 53). Bil 215, 374. 375. Bol 199. Bir 1: 30, 3: 109. Jfr man-, modhor-drapare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dräpare: -an Bil 375),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back