Draplika

Old Swedish Dictionary - draplika

Meaning of Old Swedish word "draplika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

draplika
synnerligen, mycket. " thenne saarligh och draapeligh stoor skadha" RK 3: 1168. " som skadhe och fordärff dropliga lidith haffwa" BSH 5: 73 (1506). brysth, dräpelig stor pa fetalia ib 178 (1507). " pa dreplig swar kosth och tärningh" ib 52 (1505). ib 191 (1507). " iach är ganske dräpeligh her forhindreth" HSH 20: 198 (1507).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dropliga.
  • draapeligh.
  • dreplig.
  • dräpeligh.
  • dräpelig ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᛕᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back